طرح ادغام اتحادیه های صنفی مخالفانی هم دارد

طرح ادغام اتحادیه های صنفی مخالفانی هم دارد انتظار می رود مخالفان نظر کارشناسی در جهت هر چه بهتر اجرا شدن این طرح بدهند .
ابراهیم درستی اجرای طرح ادغام را قطعی خواند و گفت: ادغام اتحادیه های صنفی بهترین راه ممکن برای کاهش تداخل صنفی وموازی کاری اتحادیه های صنفی در کشور است.
وی تصریح کرد: در تهران در میان اتحادیه های مانند حمل ونقل ، پوشاک ، آی تی ، مواد خوراکی ، مواد غذایی ، مصالح ساختمانی ، لوازم خانگی و آشپزخانه وغیره….. چندین رسته دیگر تداخل صنفی داریم که در قالب طرح ادغام باید این مشکل برطرف شود.
نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران با اشاره به تجربه و دانش مخالفان طرح ادغام گفت: مخالفان طرح ادغام با کنار گذاشتن موارد غیر صنفی در صورتی که نظر کارشناسی در خصوص شرایط بهتر اجرایی شدن طرح ادغام دارند به اتاق اصناف تهران ارائه دهند تا در صورت قابلیت اجرا داشتن در اجرای طرح لحاظ شود.
وی گفت: طرح برگزاری انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های ادغام شده طبق قانون بدین صورت است انتخاب هیئت مدیره اتحادیه های ادغام شده از میان کاندیداها و با رای اعضای همه اتحادیه های ادغام شده در یک اتحادیه جدید برگزیده می شوند.
ابراهیم درستی تاکید کرد: ادغام اتحادیه های صنفی مصوبه هیئت عالی نظارت بر اصناف است و اجرای این طرح همسو با برنامه های وزارت صنعت ، معدن و تجارت بوده و به طور قطع باید زمان را از دست نداد و زودتر این طرح اجراء شود در غیر اینصورت دیگران برای ما تصمیم می گیرند.

به اشتراک بگذارید!

خبرهای بیشتر...

اتحادیه ارایشگران زنانه تهران

با ما در تماس باشید