طرح ادغام اتحادیه های صنفی مخالفانی هم دارد

طرح ادغام اتحادیه های صنفی مخالفانی هم دارد انتظار می رود مخالفان نظر کارشناسی در جهت هر چه بهتر اجرا شدن این طرح بدهند . ابراهیم درستی اجرای طرح ادغام را قطعی خواند و گفت: ادغام اتحادیه های صنفی بهترین راه ممکن برای کاهش تداخل صنفی وموازی کاری اتحادیه های صنفی در کشور است. وی […]