سالنداران و آرایشگران گرامی
با اعلام استاندار محترم تهران، عدم فعالیت برخی از مشاغل از جمله (آرایشگاههای زنانه و سالنهای زیبایی) تا چهارشنبه مورخ 99/05/22 تمدید شد.
روابط عمومی اتحادیه آرایشگران زنانه تهران