شما در حال مشاهده هستید تا اطلاع ثانوی تعطیل

تا اطلاع ثانوی تعطیل

عضو محترم: به اطلاع میرساند بنا به دستور ستاد محترم مدیریت کرونا و اتاق اصناف تهران مقتضی است: مانند پیشتر و تا اطلاع ثانوی محل کسب خود را تعطیل و جهت قطع زنجیره ویروس کرونا همکاری لازم را بعمل آورده و از ارائه هرگونه خدمات خودداری نمایید./باتشکر
اتحادیه آرایشگران زنانه تهران