عضو محترم: به اطلاع میرساند حسب مصوبه دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا و اتاق اصناف تهران مقتضی است : از تاریخ ۹۹/۹/۱ و تا اطلاع ثانوی محل کسب خود را تعطیل و جهت قطع زنجیره ویروس کروناهمکاری لازم را بعمل آورده و از ارائه هرگونه خدمات خودداری نمایید.
متذکر میگردد با متخلفان وفق مقررات برخورد قانونی لازم صورت میپذیرد.