آرایشگران زنانه در گروه شغلی دو قرار گرفتند

شهربانو عابدی رئیس اتحادیه آرایشگران زنانه تهران از موافقت ستاد ملی کرونا با تغییر گروه شغلی صنف آرایشگران زنانه به گروه دو مَشاغل خبر داد

در پی در خواست اتحادیه های صنفی و رایزنی های صورت گرفته توسط اتاق
اصناف تهران و ایران با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، آرایشگران زنانه در گروه شغلی دو قرار گرفتند.

بدین ترتیب واحدهای صنفی آرایشگران زنانه با رعایت پروتکل‌ها بهداشتی و کنترل افراد از طریق اسکن کارت ملی با استفاده از سامانه ماسک در گروه شغلی ۲ قرار گرفته و در تمامی شهرها به جز شهرهای وضعیت قرمز مجاز به فعالیت هستند.

به اشتراک بگذارید!

خبرهای بیشتر...

اتحادیه ارایشگران زنانه تهران

با ما در تماس باشید