شما در حال مشاهده هستید استمهال دو ماه حق بیمه کارفرمایان

استمهال دو ماه حق بیمه کارفرمایان

اعضای محترم صنف اتحادیه آرایشگران زنانه تهران
استمهال دو ماه حق بیمه کارفرمایان برای ماه های آذر و دی سال جاری اطلاع رسانی می گردد.