عضو محترم به اطلاع می رساند:
بعضا افراد سودجو و فرصت طلب با جعل عناوینی نظیر بازرس اتحادیه، مامور، تعزیرات و … در مراجعه به اصناف مبادرت به اخاذی از افراد صنفی می نمایند. لذا خواهشمند است در صورت مراجعه افراد مشکوک، فاقد کارت شناسایی و حکم ماموریت و همچنین داشتن خواسته های نابجا مراتب را در اسرع وقت به اتحادیه صنف مربوطه و یا پلیس اطلاع رسانی تا اقدام لازم در این خصوص معمول گردد.