نحوه ارائه خدمات غیرحضوری مفاصا حساب ماده 38 قانون تامین اجتماعی

در خصوص نحوه ارائه خدمات غیرحضوری مفاصا حساب ماده 38 قانون تامین اجتماعی به کارفرمایان و دستگاه های اجرایی به صورت سند الکترونیکی معتبر و ایجاد رویه واحد در فرآیند صدور و ابلاغ مفاصا حساب ماده 38 قانون، نظر واحدهای اجرایی را به رعایت و اجرای موارد ذیل معطوف می نماید:
1. با توجه به اینکه در اجرای مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور، ابلاغ مفاصا حساب به واگذارکنندگان کار و مقاطعه کاران مستلزم دارا بودن شماره کارگاهی در سیستم جامع اتوماسیون بیمه ای و ایجاد حساب کاربری در سامانه خدمات الکترونیک و غیر حضوری سازمان به نشانی Eservices.tamin.ir می باشدلذا درخصوص قراردادهای مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی کلیه واگذارندگان کار و مقاطعه کاران مکلف می باشند ضمن اخذ شماره کارگاهی، نسبت به ایجاد حساب کاربری و تکمیل فرم درخواست و تعهد نامه استفاده از
خدمات الکترونیک در سامانه مذکور اقدام نمایند

به اشتراک بگذارید!

خبرهای بیشتر...

اتحادیه ارایشگران زنانه تهران

با ما در تماس باشید