مصوب قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا 1400/02/11

عضو محترم
بنا به دستور ستاد محترم کرونا کلیه مشاغل گروه های 2 و 3 و 4 از روز شنبه
مورخ 1400/02/11 به مدت یک هفته (قابل تسهیل و تشدید در صورت تغییر شرایط با تشخیص قرار گاه عملیاتی) تعطیل خواهند بود، مقتضی است نسبت به تعطیلی واحد صنفی خود اقدام نمائید.

به اشتراک بگذارید!

خبرهای بیشتر...

اتحادیه ارایشگران زنانه تهران

با ما در تماس باشید