شما در حال مشاهده هستید فعالیت آرایشگران با رعایت پروتکل های بهداشتی

فعالیت آرایشگران با رعایت پروتکل های بهداشتی

باتوجه به قرارگرفتن صنف آرایشگران زنانه در گروه شغلی دو و بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا اعضای محترم این اتحادیه با رعایت پروتکلهای بهداشتی از شنبه ۱۸ اردیبهشت میتوانند شروع به فعالیت نمایند.