عضو محترم
یکم تیر ماه، روز ملی اصناف بر شما مبارک باد.