عضو محترم
بر اساس آخرین اصلاحیه مدیریت هوشمند محدودیت های متناسب با وضعیت بیماری کووید 19 در شهرهای کشور مصوب قرار گاه عملیاتی ستاد ملی کرونا و از آنجائیکه شهر تهران در وضعیت قرمز قرار گرفته است از روز یکشنبه مورخ 1400/4/13 صرفا مشاغل گروه 1 مجاز به فعالیت بوده و گروه های 2 و3 و 4 شغلی تا اطلاع ثانوی (با تشخیص قرارگاه عملیاتی) تعطیل خواهند بود.