قابل توجه اعضای محترم سالنداران مناطق (دو -پنج )با توجه به در اولویت قرار گرفتن واکسیناسیون آرایشگران و با هماهنگی بعمل آمده با مرکز بهداشت شمال غرب تهران دوشنبه ۳۰ و ۱۴۰۰/۶/۲۹ سالنداران و آرایشگران و پرسنل وخانواده محترمشان از سنین بالای ۱۸ سال میتوانند از ساعت ۱۰صبح الی ۲۰ به مرکز واکسیناسیون پارک ترافیک واقع در پونک -میرزا بابایی- بلوار عدل شمالی مراجعه نمایند.