عضو محترم
در راستای تکریم مودیان مالیاتی و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به اطلاعات مورد نیاز در خصوص وظایف و تکالیف مالیاتی و نحوه انجام آن هر ساله سازمان مالیاتی اقدام به تدوین و انتشار بروشورهای راهنمای مودیان می نماید در سال جاری نیز بروشورهای مذکور متناسب با آخرین تغییرات و مقررات مربوط، بروزآوری گردیده و از طریق بروشورهای مالیاتی در صفحه نخست پرتال اطلاع رسانی آن سازمان به نشانی www.intamedia.ir/educational در دسترس عموم قرار داده شده است.