نظر به احتمال شیوع ویروس (اومیکرون) و بجهت جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنفی

عضو محترم
نظر به احتمال شیوع ویروس (اومیکرون) و بجهت جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنفی مقتضی است پروتکلهای بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت بفرمایید

به اشتراک بگذارید!

خبرهای بیشتر...

اتحادیه ارایشگران زنانه تهران

با ما در تماس باشید