شما در حال مشاهده هستید طرح هوشمند سازی بیماری کرونا

طرح هوشمند سازی بیماری کرونا

عضو محترم
جهت اجرای طرح هوشمند سازی بیماری کرونا نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه امید به آدرس asnaf.moi.ir اقدام نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید