شما در حال مشاهده هستید ثبت اطلاعات در سامانه امید

ثبت اطلاعات در سامانه امید

قابل توجه اعضای محترم
در راستای مصوبات ستاد محترم کرونا مقتضی است کلیه واحدهای صنفی جهت ثبت اطلاعات در سامانه امید asnaf.moi.ir اقدام نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید