شما در حال مشاهده هستید تعدیل مجازات های قانون نظام صنفی

تعدیل مجازات های قانون نظام صنفی

عضو محترم
تصویر نامه سازمان تعزیرات حکومتی تهران در خصوص تعدیل مجازات های قانون نظام صنفی که از مورخ 1400/11/11 لازم الاجرا گردیده جهت اطلاع رسانی به واحدهای صنفی مبنی بر رعایت مقررات صنفی بشرح زیر میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید