برای بهره مندی از مزایای ابلاغ الکترونیک چه باید کرد؟

عضو محترم

به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی، کاهش ترددهای غیر ضروری، تسهیل پیگیری امور مالیاتی و ارتقاء رضاتمندی از خدمات سازمان امور مالیاتی کشور، با استناد به قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین موضوعه کشور، طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی در سازمان امور مالیاتی و در سطح ادارات امور مالیاتی سراسر کشور به اجرا در آمده است.

به این منظور میتوانید به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir وارد شده و درخواست خود را ثبت کنید.

به اشتراک بگذارید!

خبرهای بیشتر...

اتحادیه ارایشگران زنانه تهران

با ما در تماس باشید