شما در حال مشاهده هستید برای بهره مندی از مزایای ابلاغ الکترونیک چه باید کرد؟

برای بهره مندی از مزایای ابلاغ الکترونیک چه باید کرد؟

عضو محترم

به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی، کاهش ترددهای غیر ضروری، تسهیل پیگیری امور مالیاتی و ارتقاء رضاتمندی از خدمات سازمان امور مالیاتی کشور، با استناد به قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین موضوعه کشور، طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی در سازمان امور مالیاتی و در سطح ادارات امور مالیاتی سراسر کشور به اجرا در آمده است.

به این منظور میتوانید به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir وارد شده و درخواست خود را ثبت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید