شما در حال مشاهده هستید در جهت ممانعت از تعطیلی واحدهای صنفی

در جهت ممانعت از تعطیلی واحدهای صنفی

عضو محترم

نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه امید (asnaf.moi.ir) و دریافت QR کد و نصب آن در واحد صنفی  و همچنین تزریق سه دوز واکسن کرونا توسط کارفرمایان و تمامی شاغلین اقدام نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید