نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های مالی

عضو محترم نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های مالی بشرح زیر میباشد.

نظر به برخی اعتراضات واصله در خصوص نحوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی و به منظور تکریم مودیانی که در موعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد اقدام نموده اند و در راستای مفاد بند ۱۱۳۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۳۱ مبنی بر عدم ورود به مواردی که امکان دسترسی به حساب‌های بانکی برای ادارات امور مالیاتی وجود داشته است و همچنین مفاد بند ۱۸ بخشنامه یاد شده با موضوع مبنا بودن اظهارات مکتوب مؤدیان (مادامی که استاد و مدارک مثبت‌های دال بر خلاف اظهارات یاد شده بدست نیاید)، مقرر می‌گردد:

ادارات امور مالیاتی از رسیدگی به تراکنش‌های بانکی سال‌های ۱۳۹۷ و قبل مربوط به سنواتی که مودیان مذکور اظهارنامه خود را تسلیم نموده و تا تاریخ صدور این بخشنامه، تراکنش مذکور رسیدگی و منجر به صدور برگ تشخیص مالیات نگردیده، اجتناب نمایند و اطلاعات تراکنش‌های بانکی مربوط به این دسته از مؤدیان را جهت پالایش مجدد و مطابقت با کلیه اطلاعات موجود در بانک‌های اطلاعاتی سازمان به معاونت فناوری سازمان (دفتر علوم داده‌های مالیاتی) ارسال نمایند.
رعایت کلیه مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ على الخصوص بند‌های ۱۱۰، ۹، ۱۱۰ و ۱۱۸ آن به منظور جلوگیری از ورود به امر حسابرسی تراکنش‌های بانکی در موارد غیرضروری، مستند سازی گزارش‌های رسیدگی با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان، پرهیز از حدس و گمان تعیین شغل مودی بدون وجود مستندات، پذیرش اظهارات مکتوب مودیان در خصوص ماهیت هر یک از تراکنش‌های بانکی سال ۱۳۹۷ و قبل از آن (در صورتی که اسناد و مدارک مثبته‌ای دال بر خلاف اظهارات عمودی بادست نیاید) در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مورد تأکید می‌باشد.»

به اشتراک بگذارید!

خبرهای بیشتر...

اتحادیه ارایشگران زنانه تهران

با ما در تماس باشید