شما در حال مشاهده هستید اطلاعیه مهم (نحوه گرفتن Qr-cod پروانه کسب از سایت ایرانیان اصناف)

اطلاعیه مهم (نحوه گرفتن Qr-cod پروانه کسب از سایت ایرانیان اصناف)

عضو محترم

جهت شناسایی واحد های صنفی با پروانه  نسبت به تهیه تصویر از QR-Code  روی پروانه کسب و نصب در درب ورودی واحد صنفی اقدام نمایید.

لینک نحوه گرفتن Qrcod از سایت ایرانیان اصناف

دیدگاهتان را بنویسید