مودیان مالیاتی مکلفند

در صورتحساب های فروش کالا و عرضه خدمات (حسب مورد الکترونیکی یا فیزیکی) قراردادها و سایر اسناد مشابهی که از تاریخ 1401/07/01 (از فصل پاییز سال1401 و پس از آن) صادر میکنند، شماره اقتصادی خود و خریدار یا طرف معامله را درج نمایند، در غیر اینصورت مشمول جرایم قانونی مربوط خواهند شد.

به اشتراک بگذارید!

خبرهای بیشتر...

اتحادیه ارایشگران زنانه تهران

با ما در تماس باشید