شما در حال مشاهده هستید شهربانو عابدی کاندیدای مستقل هیات رئیسه اتاق اصناف تهران یک فرد خدمتگزار میبایست در کار او صداقت باشد

شهربانو عابدی کاندیدای مستقل هیات رئیسه اتاق اصناف تهران یک فرد خدمتگزار میبایست در کار او صداقت باشد

شهربانو عابدی کاندیدای مستقل هیات رئیسه اتاق اصناف تهران:

یک فرد خدمتگزار میبایست در کار او صداقت، در اندیشه او خیرخواهی، در نگاه او دقت و وفاداری، در تلاش او اخلاص و جدیت و در رفتار او احترام باشد.

دیدگاهتان را بنویسید