تحول علمی و فناوری یکی از نیازهای اساسی امروز اصناف است

شهربانو عابدی رئیس اتحادیه صنف آرایشگران بانوان:

باید ایجاد تحول اساسی علمی و فناوری همراه با آموزش به کارکنان اصناف و اتحادیه های صنفی در دستور کار هئیت رئیسه اتاق قرار گیرد و با جدیت راهبردی شود.

به اشتراک بگذارید!

خبرهای بیشتر...

اتحادیه ارایشگران زنانه تهران

با ما در تماس باشید