شما در حال مشاهده هستید تحول علمی و فناوری یکی از نیازهای اساسی امروز اصناف است

تحول علمی و فناوری یکی از نیازهای اساسی امروز اصناف است

شهربانو عابدی رئیس اتحادیه صنف آرایشگران بانوان:

باید ایجاد تحول اساسی علمی و فناوری همراه با آموزش به کارکنان اصناف و اتحادیه های صنفی در دستور کار هئیت رئیسه اتاق قرار گیرد و با جدیت راهبردی شود.

دیدگاهتان را بنویسید