الزامات اماکن عمومی

عضو محترم  نصب دوربین مداربسته صرفا ً بر سر درب بیرونی واحد صنفی توسط  واحدهای صنفی دارای مجوز الزامی بوده لازم به ذکر است نصب دوربین داخل واحد صنفی ممنوع میباشد.

ارسال مشخصات پرسنلی

عضو محترم مقتضی است نسبت به تکمیل فایل اکسل زیر در خصوص مشخصات کلیه پرسنل واحد صنفی اعم از دائم، قراردادی و درصدی اقدام و در اسرع وقت به اتحادیه ارسال نمایید. moshakhasat persenel

ماده 120 و 181 قانون کار در خصوص اتباع و مهاجرین خارجی

قابل توجه اعضای محترم ماده 120 و 181 قانون کار در خصوص ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی بشرح زیر اطلاع رسانی میگردد ماده 181 قانون کار: کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کار هستند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را‌در کاری غیر […]

انجام مراقبت های لازم برای حفظ سلامت در مقابل بیماری های واگیر دار

عضو محترم با توجه به وجود انواع بیماری های مسری از جمله التور(وبا)، مالاریا، سرخک و … که در کشورهای همسایه به صورت بومی دیده میشود و از طرفی همزمانی با آغاز ماه محرم و انجام سفرهای زیارتی و تردد اتباع و مسافران تبعه کشورهای مرزی و امکان سرایت این بیماری ها به داخل کشور، […]

اجرای تبصره یک ماده 16 قانون هوای پاک

عضو محترم به اطلاع میرساند قانون گذار مطابق با تبصره یک ماده 16 قانون هوای پاک کلیه مراکز واحدهای خدماتی متوسط پنجاه نفر به بالا مکلف به ایجاد واحد سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) و به کارگیری متخصص محیط زیست به منظور انجام امور مربوط به نمونه برداری، اندازه گیری، پایش و کنترل مستمر […]

ساعت کاری اتحادیه

مراجعین محترم ساعت کاری اتحادیه از تاریخ 1402/3/15  الی  1402/6/15  از 7:30 صبح الی 13  میباشد.

(آرایش محرمی ممنوع)

عضو محترم مقتضی است از ارائه هر گونه خدمات تحت عنوان آرایش محرمی خودداری نمایید. روابط عمومی اتحادیه آرایشگران زنانه تهران