نرم افزار کاربردی مالیات من

عضو محترم نرم افزار کاربردی مالیات من و کانال جامع آموزشی مالیاتی با توجه به ضرورت آشنایی بیشتر مودیان محترم مالیاتی و مجامع صنفی در فصل پیشرو و بارگزاری روزانه محتوای مفید مالیاتی اطلاع رسانی میگردد.

در خصوص بکارگیری اتباع خارجی

عضو محترم در صورت بکارگیری اتباع خارجی از افراد دارای مدارک قانونی (کارت آمایش و یا پاسپورت) استفاده نمایید، در غیر اینصورت اتباع برای ثبت نام در سامانه سیام و یا دریافت پاسپورت معرفی شوند.

مشارکت جمعی در مقابله با پیک هشتم بیماری کرونا

عضو محترم به استحضار میرساند، برای کنترل پیک هشتم بیماری کرونا، استفاده از ماسک و برقراری تهویه مناسب در فضاهای بسته بصورت ویژه مد نظر قرار گیرد و ضوابط  ودستورالعمل ها و الزامات بهداشتی از طریق درگاه مدیریت هوشمند بیماری کرونا اطلاع رسانی میگردد.

سامانه برکت به خانه

عضو محترم با عنایت به راه اندازی سامانه برکت به خانه بنشانی: barekat.haj.ir  از سازمان حج و زیارت جهت خرید سوغات زائران برای صرفه جویی در وقت و هزینه به منظور تسهیل زمینه خرید سوغات برای زوار خانه خدا معرفی میگردد.

نرم افزار جامع کاربردی مالیات من

عضوم محترم با عنایت به نامه دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی  شماره 23078 مورخ 1401/10/27 به اطلاع میرساند : همانگونه که مستحضرید، مالیات نقشی محوری در اجرای موثر سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی مبنی بر عدم وابستگی به در آمدهای نفتی در تامین بودجه و مدیریت مطلوب نظام اقتصادی دارد. بی تردید تحقق […]

رعایت شیوه نامه های بهداشتی پیشگیری از شیوع و مدیریت بیماری کرونا

عضو محترم با توجه به شیوع سویه جدید امیکرون در کشورهای مختلف و شناسایی مواردی از آن در کشور احتمال سرایت پذیری بیشتر این سویه، برنامه ریزی برای رعایت شیوه نامه های بهداشتی در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی بسیار اهمیت دارد. لذا مقتضی است در رعایت استفاده از ماسک  و […]