طرح مشوق بیمه ای

عضو محترم با توجه به فواید کثیره ی طرح مشوق بیمه ای که برای شخص کارفرما پیش بینی گردیده است: منجمله 1) واریز سهم بیمه کارفرما(23 درصد) به حساب شخص…

ادامه مطلبطرح مشوق بیمه ای

استمهال دو ماه حق بیمه کارفرمایان

اعضای محترم صنف اتحادیه آرایشگران زنانه تهران استمهال دو ماه حق بیمه کارفرمایان برای ماه های آذر و دی سال جاری اطلاع رسانی می گردد.

ادامه مطلباستمهال دو ماه حق بیمه کارفرمایان

اصلاحیه دستورالعمل اجرایی طرح مشوق بیمه کارفرمایی

دستورالعمل طرح مشوق بیمه ای به منظور تحرک بخشی بیشتر و ایجاد رونق بازار https://moshavegh.mcls.gov.ir/

ادامه مطلباصلاحیه دستورالعمل اجرایی طرح مشوق بیمه کارفرمایی

بیمه مسئولیت و بیمه تکمیلی سالنداران و پرسنل شاغل

بيمه مورد نظر بيمه درماني تكميلي و بيمه مسئوليت سالنداران و مشتريان و همچنين پرسنل در صورت آسيب جدي در حين كار ميباشد

ادامه مطلببیمه مسئولیت و بیمه تکمیلی سالنداران و پرسنل شاغل