ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم

بر مبنای اختیارات حاصل از تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم و در راستای تسهیل و تسریع فرآیند صدور گواهی موضوع ماده(۱۸۶) قانون مذکور، ترتیبات اجرایی به شرح زیر مقرر می گردد: ماده(۱): تعاریف ۱-     سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. ۲-     ق.م.م: قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی آن. ۳-     ق.م.ا: قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02. ۴-     گواهی […]

آموزش تغییر اینتا کد

باعنایت به تغییر محاسبه سازمان امور مالیاتی و استفاده از اینتا کد، ضرورت دارد تا صاحبان مشاغل نسبت به چک کردن اینتاکد خود براساس نوع رسته اقدام و در صورت مغایرت با نوع فعالیت خود نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند.* آموزش تصویری تغییر اینتا کد

بخشنامه نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۱ و معافیت سالانه حقوق

با توجه به مقررات جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر می‌دارد: ۱- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۱ مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون (۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. ۲- نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از […]

تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۱

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور موضوع تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۱ توسط داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد. فایل بخشنامه

نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های مالی

عضو محترم نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های مالی بشرح زیر میباشد. نظر به برخی اعتراضات واصله در خصوص نحوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی و به منظور تکریم مودیانی که در موعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد اقدام نموده اند و در راستای مفاد […]

قانون مالیات های مستقیم

عضو محترم در خصوص اجرای اصلاحات قانون مالیات های مستقیم موضوع مواد ۴۸، ۵۰و ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده اطلاع رسانی میگردد و از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ لازم الاجرا میباشد.

ابطال مطالبه مالیات ناشی از تراکنش بانکی و نحوه رسیدگی به آن

عضو محترم در خصوص ابطال مطالبه مالیات ناشی از تراکنش بانکی و نحوه رسیدگی به آن بر مبنای : *تعیین مالیات صرفا بر اساس احراز در آمد می باشد *در قانون تشخیص برآوردی و حدسی و تخمینی منع شده است. *جهت تعیین در آمد و مالیات، مستندات باید اقناعی و غیر قابل خدشه و بدون […]

تمدید مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی برای اشخاص حقیقی

عضو محترم بر اساس مصوبات هشتاد و نهمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، موارد مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اشخاص حقیقی که آخرین مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی آنان از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ تا ۱۴۰۰/۶/۳۱ باشد و نیز احکام اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم و […]

راهنمای آخرین تغییرات قوانین و مقررات مالیاتی

عضو محترم در راستای تکریم مودیان مالیاتی و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به اطلاعات مورد نیاز در خصوص وظایف و تکالیف مالیاتی و نحوه انجام آن هر ساله سازمان مالیاتی اقدام به تدوین و انتشار بروشورهای راهنمای مودیان می نماید در سال جاری نیز بروشورهای مذکور متناسب با آخرین تغییرات و مقررات مربوط، بروزآوری گردیده […]