قانون ماده 13مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی

قانون ماده 13 مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده جهت اطلاع و ابلاغ به اتحادیه های صنفی تحت پوشش در آدرس https://www.mokateb.ir/files/1488.pdf بارگذاری شده است.
در خصوص الزام انجام خود اظهاری صنوف از طریق انتخاب یکی از روش های مندرج در دستور العمل نحوه اجرای خود کنترلی و خود اظهاری بهداشتی مراکز و اماکن عمومی توسط شخص مشمول و نه فقط الزام نمودن افراد صنفی با دفاتر خدمات سلامت جهت اطلاع ارسال می گردد .به اشتراک بگذارید!

خبرهای بیشتر...

اطلاعیه

ضمن عرض تسلیت به دلیل برگزاری مراسم تشییع پیکر رئیس جمهور روز چهارشنبه مورخ 1403/3/2 تعطیل میباشد.

اتحادیه ارایشگران زنانه تهران

با ما در تماس باشید