شما در حال مشاهده هستید به اطلاع می رساند از شرکت در این گونه همایش ها خودداری شود

به اطلاع می رساند از شرکت در این گونه همایش ها خودداری شود

قابل توجه اعضای محترم:
بنا به گزارشات واصله برخی از شرکت ها باستفاده از عناوین اتحادیه و یا اعضای هئیت مدیره اقدام به دعوت سالنداران و آرایشگران جهت شرکت در همایش با هزینه های کلان می نمایند.
به اطلاع می رساند از شرکت در این گونه همایش ها خودداری نموده و مراتب را نیز جهت پیشگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی به اتحادیه اعلام نمایید.