جلسه ساماندهی امور اتباع و مهاجرین خارجی فرمانداری تهران

عضو محترم
طبق مصوبات ششمین جلسه ساماندهی امور اتباع و مهاجرین خارجی فرمانداری تهران درصورت بکارگیری اتباع خارجی مجاز در واحد صنفی خود مشخصات شناسایی افراد را به اتحادیه اعلام نمایید.

به اشتراک بگذارید!

خبرهای بیشتر...

اتحادیه ارایشگران زنانه تهران

با ما در تماس باشید