آموزش تغییر اینتا کد

باعنایت به تغییر محاسبه سازمان امور مالیاتی و استفاده از اینتا کد، ضرورت دارد تا صاحبان مشاغل نسبت به چک کردن اینتاکد خود براساس نوع رسته اقدام و در صورت…

ادامه مطلبآموزش تغییر اینتا کد

انتخاب اسامی فارسی جهت تابلو واحدهای صنفی

عضو محترم با توجه به ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصلاحات بیگانه جهت تابلو واحدهای صنفی با مراجعه به سامانه سر در واحدهای صنفی و انتخاب عنوان فارسی اقدام نمایید.…

ادامه مطلبانتخاب اسامی فارسی جهت تابلو واحدهای صنفی

اطلاعیه مهم (نحوه گرفتن Qr-cod پروانه کسب از سایت ایرانیان اصناف)

عضو محترم جهت شناسایی واحد های صنفی با پروانه  نسبت به تهیه تصویر از QR-Code  روی پروانه کسب و نصب در درب ورودی واحد صنفی اقدام نمایید. لینک نحوه گرفتن…

ادامه مطلباطلاعیه مهم (نحوه گرفتن Qr-cod پروانه کسب از سایت ایرانیان اصناف)

نحوه اجرای خود کنترلی و خود اظهاری بهداشتی مراکز و اماکن عمومی

https://health.sbmu.ac.ir/uploads/ezhari2.pdf

ادامه مطلبنحوه اجرای خود کنترلی و خود اظهاری بهداشتی مراکز و اماکن عمومی

چگونه در فضای مجازی تبلیغ کنیم؟

متصدیان محترم سالن های زیبایی ضروری است صفحات مجازی مطابق با قوانین کشوری اداره شود از این رو انتشار تصاویر صرفا با رعایت حدود قانونی مجاز می باشد. به اطلاع…

ادامه مطلبچگونه در فضای مجازی تبلیغ کنیم؟

اصول ایمنی و بهداشتی انجام تاتو به روش میکرو پیگمانتاسیون

اصول ایمنی و بهداشتی انجام تاتو به روش میکرو پیگمانتاسیون میکرو پیگمانتاسیون به فرآیندی اطلاق می گردد که در آن رنگدانه های زیست سازگار به لایه زیرین پوست انتقال می…

ادامه مطلباصول ایمنی و بهداشتی انجام تاتو به روش میکرو پیگمانتاسیون