آموزش تغییر اینتا کد

باعنایت به تغییر محاسبه سازمان امور مالیاتی و استفاده از اینتا کد، ضرورت دارد تا صاحبان مشاغل نسبت به چک کردن اینتاکد خود براساس نوع رسته اقدام و در صورت…

ادامه مطلبآموزش تغییر اینتا کد

استفاده از شماره اقتصادی جدید

مودیان مالیاتی مکلفند در صورتحساب های فروش کالا و عرضه خدمات (حسب مورد الکترونیکی یا فیزیکی) قراردادها و سایر اسناد مشابهی که از تاریخ 1401/07/01 (از فصل پاییز سال1401 و…

ادامه مطلباستفاده از شماره اقتصادی جدید

بخشودگی جرایم مالیاتی بمناسبت گرامیداشت هفته دولت

عضو محترم بمناسبت گرامیداشت هفته دولت، بخشودگی جرائم مالیاتی و عوارض هرسال/دوره برای مودیانی که تا تاریخ 1401/6/10 نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمایند درخصوص اشخاص حقیقی تا سقف…

ادامه مطلببخشودگی جرایم مالیاتی بمناسبت گرامیداشت هفته دولت

مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشاغل تمدید شد

در پی رایزنی‌ها و جلسات مستمر رئیس اتاق اصناف ایران با رئیس دفتر رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور و همچنین درخواست کتبی ارسالی برای ریاست محترم جمهوری، در…

ادامه مطلبمهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشاغل تمدید شد

بخشنامه نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۱ و معافیت سالانه حقوق

با توجه به مقررات جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر می‌دارد: ۱- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم در…

ادامه مطلببخشنامه نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۱ و معافیت سالانه حقوق

تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۱

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور موضوع تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۱ توسط داود…

ادامه مطلبتفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۱

نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های مالی

عضو محترم نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های مالی بشرح زیر میباشد. نظر به برخی اعتراضات واصله در خصوص نحوه رسیدگی به…

ادامه مطلبنحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های مالی

اصلاحیه مواد (۱)،(۲)،(۷)و(۸) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم

نامه شماره ۸۸۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مواد (۱)،(۲)،(۷)و(۸) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱  به شرح زیر اصلاح…

ادامه مطلباصلاحیه مواد (۱)،(۲)،(۷)و(۸) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم